• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

Apple Valley
9 °C
8
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.