• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

Bunker Hill
10 °C
6
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.