• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

Fisher'S Grant Indian Reserve No. 24
0 °C
2
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.