• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

Grand Prairie
14 °C
1
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.