• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

St. Petersburg
16 °C
12
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.