• Senzory

    • Mapa znečištění

    • Tepelné skvrny

    • Vítr

Wilhelmshaven
7 °C
7
Údaje o lokalitě byly získány pomocí experimentálního zařízení vyvinutého za účelem získání informací o znečištění ovzduší.